Aktivitetskalender 
 

Vi går hver lørdag efter-

middag indtil maj.

 

Derefter går vi hver

mandag aften.

 

Året rundt går vi torsdag

formiddag.

 

Du er velkommen til at

komme og gå med og se

om det er noget for dig

inden du melder dig ind.

 

DKT turen

Vork Vandring 24

den 27.04.2024

 Se programmet og

distancerne her.

 

 

Tilmelding til

busturen den 27.05.

udløber 22. april.

Se hvordan du gør i

halvårsprogrammet.

Vi støtter det gode

formål - i år tager

vi til Jels.

 

APRIL 2024

 

Månedens lørdags-

ture, kort:

 

- Grejs

- Vinding

- Haraldskær

(sildetur)

- Vork Vandring

 

Se detaljer i halv-

årsprogrammet hhv.

programmet for

Vork Vandring

 

 

Ø-turen går i år

til Thurø i det syd-

fynske ø-hav.

Datoen er

lørdag, d. 8. juni.

 

Husk tilmelding og

betaling - se hvor-

dan i halvårspro-

grammet.

 

Se tur-brochuren her.

og økortet her.

 

 

Årets 4-dags tur

er under planlæg-

ning. Tidspunktet

bliver 15.-18.09.24.

 

Destination: Møn

og Sydsjælland.

 

Sæt X allerede nu.

 

Program udkom-

mer senere på for-

året.

 

HUSK at købe

foreningens T-shirt

og/eller jakke.

 

 

De fleste str. på 

lager i både T-shirt

og jakke.

 

Bliv medlem

 

Læs om medlem-

skab og klik ind til 

tilmeldingsblanket

 her