Aktivitetskalender 
 

Vi går hver lørdag efter-

middag indtil maj.

 

Derefter går vi hver

mandag aften.

 

Året rundt går vi torsdag

formiddag.

 

Du er velkommen til at

komme og gå med og se

om det er noget for dig

inden du melder dig ind.

 

OKTOBER

 

Fra Tirsbæk til Ving-

sted til Gadbjerg, -

programmet kommer

vidt omkring.

 

Sluttelig deltager vi i

Moesgaard Vandring

hos Fodslaw Aarhus.

 

Vel mødt!

 

Se mere i halv-

årsprogrammet.

 

Formiddagstur

14.09.23

 

 

 

 

Så er Fodslaw

bladet nr. 3/2023

udkommet.

Denne gang kun

digitalt.

 

Læs om egen og

andre foreninger

her:

 

//fodslaw.dk/

medlem-af-fodslaw

/medlemsblad/

 

Grejsdal Vandring

den 02.09.23

 

Tusind tak til del-

tagere og naturlig-

vis til hjælpere.

 

Det blev til 82 be-

talende gæster i

det fine vejr. 

 

Sommerafslutning

19.06.2023

 

Det nye halvårs-

program ligger

under aktiviteter

 

HUSK at købe

foreningens T-shirt

og/eller jakke.

 

 

De fleste str. på 

lager i både T-shirt

og jakke.

 

Bliv medlem

 

Læs om medlem-

skab og klik ind til 

tilmeldingsblanket

 her