STAFET for LIVET

 

I 2021 er der Stafet for Livet i Vejle den 14.-15. august fra kl. 11 lørdag til kl. 11 søndag.

 

Idet corona restriktionerne formentlig vil forårsage at vi ikke kan deltage fysisk på stadion som vi tidligere har gjort, har bestyrelsen for Fodslaw Vejle besluttet at oprette et hold på Stafet for Livet i Vejle hvor det er muligt at støtte økonomisk.

 

Man er velkommen til at finde sammen og gå nogle ture i Vejle og omegn i det nævnte tidsrum. Støtte til stafetten indbetaler du på stafetforlivet.dk - klik på Vejle under 'Find en stafet nær dig'.

 

Klik på 'Deltag eller opret et hold' - klik på 'tilmeld som deltager' - find Fodslaw Vejle under tilmeldte hold og klik på 'tilmeld' - herefter opretter du dig selv og vejledes frem til indbetaling.

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Fodslaw Vejles holdkaptajn Inge Kristiansen på mail ingemerete1952@gmail.com eller på mobil 2362 6614.

 

 

HISTORIK

 

Siden Stafet for Livet første gang blev afviklet i Vejle i 2015 har Fodslaw Vejle deltaget med et hold.

 

Arrangementet løber over en weekend i august fra lørdag kl. 11.00 til søndag kl. 11.00, hvor der i alle 24 timer skal være mindst 1 deltager på banen fra hvert deltagende hold. Dette symboliserer at kræftpatienter kæmper med sygdommen i døgnets 24 timer.

 

Fodslaw Vejles hold har de senere år ligget på omkring 40 personer, der hver går 1-2 timer, nogle flere gange i løbet af det døgn, arrangementet varer. I 2019 nåede vi op på 54 børn og voksne på holdet. Arrangementet foregår på Vejle Stadion, og på trods af den alvorlige baggrund er det både hyggeligt og livsbekræftende at være med.

 

Det koster kr. 100,- at deltage og kr. 50,- for børn under 18 år (2019-tal), og hele beløbet går til kræftsagen, da alle - også hovedarrangørerne - arbejder frivilligt og ulønnet. 

 

I 2020 finder Stafet for Livet i Vejle sted i  weekenden 15.-16. august 2020.  - Nyeste information (slutningen af juni) er at stafetten i Vejle afvikles som et 12-timers arrangement - kl. 11.00 - 23.00 lørdag, den 15. august.

 

Det bliver et sammen-hver-for-sig arrangement - måske med mulighed for at gå runder på Stadion, men ellers hvor du nu befinder dig.

 

Du kan tilmelde dig/betale din støtte til kræftsagen direkte på Fodslaws hold //www.stafetforlivet.dk/stafet/vejle/tilmeldte-hold/hold/13862  som Inge K. som ny holdkaptajn nåede at oprette inden alt blev aflyst.

 

Er du ikke fortrolig med at tilmelde og betale på nettet, så kontakt et bestyrelsesmedlem. Det vil være muligt at følge start- og slutceremoni samt andet i løbet af dagen på stafettens facebook.